Eylül 22

zîruh Ne demektir?

Kelime: zîruh

“ruh sahibi, ruhlu”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 22 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük