Eylül 22

zevât Ne demektir?

Kelime: zevât

“zâtlar, kimseler”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 22 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük