Eylül 22

zâhir Ne demektir?

Kelime: zâhir

“”varlığı her şeyde apaçık görünen, bütün varlıkların dış yüzünü yaratan ve dışına da hükmeden” mânasında ilâhî isim”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 22 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük