Eylül 18

tahakkümî Ne demektir?

Kelime: tahakkümî

“delilsiz dâvâ, dayanaksız sözler söyleme”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 18 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük