Eylül 13

naklî Ne demektir?

Kelime: naklî

“nakille ilgili, nakledilen, akli olmayıp geçmişteki kaynaklardan alınan”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 13 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük