Eylül 12

mütevâris Ne demektir?

Kelime: mütevâris

“miras olarak babadan oğula geçen”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 12 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük