Eylül 12

müteşâbihât Ne demektir?

Kelime: müteşâbihât

“edebî sanatlarla ifade edilmesi sebebiyle mânası kapalı olan sözler, böyle âyet ve hadîsler”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 12 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük