Eylül 12

mutaassıb Ne demektir?

Kelime: mutaassıb

“Bir konuyu savunurken aşırılık gösteren, körü körüne inat eden, kendi tarafını aşırı tutan”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 12 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük