Eylül 12

müşârünileyh Ne demektir?

Kelime: müşârünileyh

“işaret edilen, kendisinden söz edilen”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 12 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük