Eylül 12

mücemmil Ne demektir?

Kelime: mücemmil

“güzelleştiren, ?her şeyi kendisine uygun bir şekilde güzelleştiren? mânasında ilahî isim”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 12 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük