Eylül 12

mevlevî Ne demektir?

Kelime: mevlevî

“mevlevîlik tarikatından olan kimse”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 12 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük