Eylül 12

mâruzât Ne demektir?

Kelime: mâruzât

“sunulanlar, bildirilenler”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 12 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük