Eylül 9

ilmihâl Ne demektir?

Kelime: ilmihâl

“”hâl ilmi” mânasında herkese gerekli olan dinî hükümleri bildirmek maksadıyla yazılan kitaplara verilen isim”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 9 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük