Eylül 7

gürültühâne Ne demektir?

Kelime: gürültühâne

“gürültü evi, gürültülü yer”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 7 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük