Eylül 6

fârûk Ne demektir?

Kelime: fârûk

“”hak ile batılı ayıran” mânasında Hazreti Ömerin lâkabı”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 6 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük