Eylül 4

dönmeler Ne demektir?

Kelime: dönmeler

“osmanlılar zamanında politik nedenlerle “biz dinimizden dönüp müslüman olduk” diyen, müslüman isimleri alan, önce İzmirde daha sonra da Selanikte bir araya gelen, meşrutiyet yıllarında mason kulüpleri kuran, cumhuriyetten sonra Türkiyeye yerleşen, basın, “


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 4 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük