Eylül 4

Dıhye Ne demektir?

Kelime: Dıhye

“sahabelerden birinin ismi, vahiy getiren melek bazen bu sahabenin sûretiyle görünürdü”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 4 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük