Eylül 3

Cürcanî Ne demektir?

Kelime: Cürcanî

“arap dilinin en büyük bilginlerinden birinin nâmı”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 3 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük