Eylül 3

cûd Ne demektir?

Kelime: cûd

“istikamet üzere cömertlik, vermede ve harcamada israf ile cimrilik arası orta yol, ne tamamen kısmak ne de bütünüyle saçıp savurmak tarzında olmayan verme ve harcama biçimi, durumlarını bildirmelerine meydan vermeksizin muhtaçlara iyilik etme hali”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 3 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük