Eylül 3

cevvâd Ne demektir?

Kelime: cevvâd

“”sınırsız cömertlik sahibi” mânasında ilahî isim”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 3 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük