Eylül 3

cevâbî Ne demektir?

Kelime: cevâbî

“cevap olmak üzere, cevapla ilgili”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 3 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük