Eylül 3

câmiülkelîm Ne demektir?

Kelime: câmiülkelîm

“zengin mânalı söz”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 3 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük