Eylül 3

câmî Ne demektir?

Kelime: câmî

“”istediğini istediği şekilde toplayan” mânasında ilahî isim”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 3 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük