Eylül 2

berâhime Ne demektir?

Kelime: berâhime

“berehmenler, bazı bâtıl dinlerin önderleri”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 2 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük