Eylül 2

başmurahhas Ne demektir?

Kelime: başmurahhas

“baştemsilci”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 2 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük