Eylül 2

bârî Ne demektir?

Kelime: bârî

“”düzgün, her yeri birbirine uygun ve güzel yaratan” mânasında ilahî isim”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 2 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük