Eylül 2

bâğî Ne demektir?

Kelime: bâğî

“azgın, haksız olarak isyan eden”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 2 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük