Eylül 1

âyât Ne demektir?

Kelime: âyât

“âyetler, Kurândaki cümleler ya da cümlecikler”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 1 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük