Eylül 1

arşî ve süllemî Ne demektir?

Kelime: arşî ve süllemî

“eski mantıkta varlıkların zincirleme olarak biri diğerini yaratmak sûretiyle gelmesinin mümkün olmadığını ispat etmek üzere bulunan delillerin bir kısmı”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 1 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük