Eylül 22

zîfikir Ne demektir?

Kelime: zîfikir

“fikir sahibi, düşünebilen”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 22 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük