Eylül 19

ulûmuâliye Ne demektir?

Kelime: ulûmuâliye

“dilbilim, mantık ve benzeri alet ilimler”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 19 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük