Eylül 19

ulûhiyet Ne demektir?

Kelime: ulûhiyet

“ilâhlık, kısaca “ibadet edilmeye lâyık olan yegâne mabud bütün varlıkları yaratan Allahtır” diye ifade edilebilen hakikat”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 19 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük