Eylül 17

Şâzelî Ne demektir?

Kelime: Şâzelî

“şazeliye tarikatını kuran büyük velî, bu tarikattan olan kimse”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 17 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük