Eylül 12

müzafünileyh Ne demektir?

Kelime: müzafünileyh

“belirtili isim tamlamasında belirtilen isim”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 12 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük