Eylül 12

muvâzenât Ne demektir?

Kelime: muvâzenât

“muvazeneler, dengeler”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 12 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük