Eylül 12

mütedâir Ne demektir?

Kelime: mütedâir

“dolayı, için, üzerine”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 12 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük