Eylül 12

muknîyâne Ne demektir?

Kelime: muknîyâne

“ikna edercesine, inandırarak”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 12 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük