Eylül 12

mücerred Ne demektir?

Kelime: mücerred

“maddî varlıklardan ayrı olarak sadece zihinde düşünülen soyut kavram, yalın, evli olmayan”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 12 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük