Eylül 9

ihtirasât Ne demektir?

Kelime: ihtirasât

“ihtiraslar, aşırı istekler, tutkular”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 9 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük