Eylül 9

ifhâm Ne demektir?

Kelime: ifhâm

“susturma, muhatabı söz söyleyemez hâle getirme”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 9 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük