Eylül 7

gafûr Ne demektir?

Kelime: gafûr

“”mağfiret eden, günahları bağışlayan” mânasında ilahî isim”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 7 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük