Eylül 6

fettâh Ne demektir?

Kelime: fettâh

“”her şeye lâyık bir şekil açan ve sûret veren” mânasında ilahî isim”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 6 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük