Eylül 4

divânıharb Ne demektir?

Kelime: divânıharb

“rütbeli subayların savaş konusunu görüşmek üzere toplandıkları meclis, askeri mahkeme”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 4 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük