Eylül 4

delili imkânî Ne demektir?

Kelime: delili imkânî

“”sayısız imkanlar ve ihtimaller varken belli bir yolun seçilmesi bilen bir seçiciyi gösterir” şeklinde özetlenebilecek delil”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 4 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük