Eylül 3

cevâhir Ne demektir?

Kelime: cevâhir

“cevherler, değerli taşlar”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 3 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük