Eylül 1

aksân Ne demektir?

Kelime: aksân

“kelimenin söylenişinde bir farklılık bulunduğunu belirtmek amacıyla sesli harflerin üstüne konan ters v harfi biçimindeki işaret: “â” gibi”


Copyright © 2014. Ebruli Osmanlıca Sözlük

Posted 1 Eylül 2015 by Ebruli in category Sözlük